Checklist khi thiết kế công trình

Trước khi đi vào tính toán một công trình, cần kiểm tra xem có đủ dữ liệu để tính toán hay chưa. Dưới đây là một list cần kiểm tra trước khi bắt đầu công việc :

+ Mô tả công trình / mục đích sử dụng công trình:
Công trình là nhà ở, hay travaux publics, hay ouvrages d’art … bởi vì mỗi công trình sẽ có một quy chuẩn, yêu cầu khác nhau …

+ Mong muốn của client :
Những quy chuẩn chung có thể được chỉnh lại một chút dựa theo yêu cầu của khách hàng (hoặc có khi khách hàng đã tự tính toán rồi nên không cần phải làm double công việc nữa)

+ Điều kiện công trường :
Công trường có bị vướng nhà dân hay đường ray xe lửa không? Công trình có bị ngập nước không? V.v..

+ Tải trọng

+ Hình học của công trình : khung, hay là dầm? Dalle hay là mur de soutènement?

+ Vật liệu : beton và thép cường độ khác nhau sẽ ảnh hướng rất nhiều đến các chi tiết tính toán sau này. Một vật liệu khác như gỗ, thép cũng thay đổi hoàn toàn ứng xử của công trình.

+ Điều kiện biên : công trình gối tựa đơn, hay là ngàm, nền móng có độ cứng bao nhiêu, móng đơn hay móng cọc hay móng bè v.v.. tất cả những chi tiết này sẽ ảnh hướng tới định nghĩa của mô hình tính toán cũng như ứng xử của mô hình. Công thức cho các điều kiện biên khác nhau cũng sẽ khác nhau.

+ Độ bền công trình (durability)

+ Công trình có hoạt động chống hoả không ?

+ Performance của công trình: biến dạng, độ võng, rung động v.v…

+ Ảnh hưởng của những công trình phụ lên công trình chính

+ Điều kiện móng và đất

+ Linh tinh khác…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.