Category Archives: RiSu news

Cập nhật theme – RESTLESS

Theme cũ không tạo cảm giác viết lắm (mặc dù theme là Author, chuyên dành cho mấy chuyên gia viết sách) nên Risu đổi lại theme màu cà phê này để đổi mới không khí, có thể để viết nhiều hơn, có thể để vui chơi nhiều hơn, hoặc có khi “ngủ đông” nhiều hơn.
Theme mới tên là Restless.
Cùng với việc đổi theme thì từ giờ cũng tập trung về viết chứ không review sách và vẽ nữa, vì không có hiệu quả và hứng thú lắm.

See ya soon
RiSu team.

Opening of RiSuCrayon

RiSi Crayon banner
RiSu Crayon banner

This creative blog is created in order to bring to the world our passion about designing, doing hand made stuff and discussing ideas. Two creators are serious, hardworking, creative and sometimes crazy enough that no words can describe them.

Here at this place, you can find interesting and useful information and designing kit and ideas, that can boost up your daily life, and there’s also a comic section (yay!)

We’re fond of creating colorful idea by our mind and our hand, so that if you love vector art, sketching, doing something by yourself, reading books… so you will not regret landing here.

Welcome!