Tag Archives: drawing

Hand Lettering là gì?

Viết chữ đẹp là một trong những thú vui / kĩ năng vừa thú vị vừa quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh tính giải trí, viết chữ cũng là một cách thư giãn không quá tốn kém: bạn chỉ cần bút, gôm và giấy, kết hợp thêm trí tưởng tượng nữa là đủ.
Loại hình nghệ thuật xuất phát từ việc viết chữ có nhiều, có thể là Calligraphy (chỉ thuần viết chữ), Typography (nghệ thuật sắp xếp kí tự) hay nếu bạn thích cả vẽ nữa thì kết hợp với viết chữ nó sẽ là Hand Lettering. Continue reading Hand Lettering là gì?

Drawing on Android apps – Updated

Drawing on tablet or phone is much more easier and convenient nowadays, with the help of the stylus and some decent drawing apps.

Reviews of those drawing app for android devices can be found everywhere, but some are outdated, some are too professional, so I try to write a review for the apps that I used, also try to write them as simple as I can.

Continue reading Drawing on Android apps – Updated