Sự khác nhau giữa flyer, brochure, leaflet, pamphlet

Flyer (tờ rơi) còn có thể gọi là leaflet hoặc là handbill, một flyer (tờ rơi) thường là có kích cỡ A4, A5 hoặc A6, thông tin trên Flyer khá đơn giản và chi phí in ấn chế tạo cũng khá rẻ vì nó được dùng để phân phát theo số lượng lớn. Thường Flyer chỉ có giá trị xem một lần, một trong những lí do là vì nó được phát ở những nơi công cộng như ngã tư, cổng trường học v.v… thường người ta chỉ xem qua một lần rồi vứt đi. Vì thế Flyer được in trên giấy kém chất lượng và thiết kế khá sơ sài, thường dùng vảo những mục đích quảng cáo nhỏ như giảm giá pizza hoặc lớp học guitar / piano…

Continue reading Sự khác nhau giữa flyer, brochure, leaflet, pamphlet

Habit you should maintain to increase creativity

Hard work and creativity are two main things that you must have to archive something valuable, and those two are built based on your habit, even the very small one can help you boost up your creativity.

1. Doodling:

You don’t need to be an artist, you don’t need to have decent skill at the beginning, you don’t need to have enough equipment and a comfortable place to start drawing. Continue reading Habit you should maintain to increase creativity

Opening of RiSuCrayon

RiSi Crayon banner
RiSu Crayon banner

This creative blog is created in order to bring to the world our passion about designing, doing hand made stuff and discussing ideas. Two creators are serious, hardworking, creative and sometimes crazy enough that no words can describe them.

Here at this place, you can find interesting and useful information and designing kit and ideas, that can boost up your daily life, and there’s also a comic section (yay!)

We’re fond of creating colorful idea by our mind and our hand, so that if you love vector art, sketching, doing something by yourself, reading books… so you will not regret landing here.

Welcome!