Category Archives: Graphic design

Ideas, concepts and artworks showcase

Hand Lettering là gì?

Viết chữ đẹp là một trong những thú vui / kĩ năng vừa thú vị vừa quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh tính giải trí, viết chữ cũng là một cách thư giãn không quá tốn kém: bạn chỉ cần bút, gôm và giấy, kết hợp thêm trí tưởng tượng nữa là đủ.
Loại hình nghệ thuật xuất phát từ việc viết chữ có nhiều, có thể là Calligraphy (chỉ thuần viết chữ), Typography (nghệ thuật sắp xếp kí tự) hay nếu bạn thích cả vẽ nữa thì kết hợp với viết chữ nó sẽ là Hand Lettering. Continue reading Hand Lettering là gì?

Drawing on Android apps – Updated

Drawing on tablet or phone is much more easier and convenient nowadays, with the help of the stylus and some decent drawing apps.

Reviews of those drawing app for android devices can be found everywhere, but some are outdated, some are too professional, so I try to write a review for the apps that I used, also try to write them as simple as I can.

Continue reading Drawing on Android apps – Updated

Tải font chữ tiếng Việt ở đâu?

Một trong những điều nhức đầu của các designer Việt Nam đó là sự hỗ trợ kí tự (glyphs) không đầy đủ của font chữ nước ngoài, đặc biệt là các font dạng viết tay đang là mốt thời gian gần đây. Các nhà thiết kế thường vẽ tay, scan, sau đó lên font trên máy tính, và vì thường vẽ tay như vậy thì glyphs rất hạn chế.

Có nhiều cách để khắc phục những vấn đề này, ví dụ như vẽ thêm dấu vào trong thiết kế, hay sửa lại font v.v… tuy nhiên, còn một lựa chọn khác dễ dàng và đỡ nhức đầu hơn và hoàn toàn không phải thuê bên ngoài làm, đó là sử dụng những font Việt hóa do một số thành viên trên internet đã bỏ thời gian công sức ra thiết kế cho bàn dân thiên hạ dùng một cách miễn phí.

Continue reading Tải font chữ tiếng Việt ở đâu?

Pygal – another fun way to create chart with Python

pygal 1.4.2 is a dynamic SVG charting library.

Python is a powerful and fun-to-play-with-but-also-serious programming language. Recently I discover a package that help us create some beautiful charts, so besides the default matplotlib, sometimes we can switch to this one and play with it (or also be serious and use it for your research). Here is the homepage of the package

Image: