Category Archives: Review corner

Reviewing books, places, foods

Learn something new every day

Just discovered this trick this morning, the trick that will help you learn random things whenever you open your web browser.

What I’m talking about is Wikipedia Random Page:

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Randompage

Now that if you open that link, wikipedia will redirect you to a random article, and there is great possibility that the info is not yet in your knowledge system, then BOOM!, you learn something new.

This is one of the most efficient trick and very simple to do, because you’re surfing the internet everyday, so make it more profitable for your brain!

Đọc sách

Tôi cũng không biết phải mở đầu bài viết như thế nào để nó mang tính hấp dẫn, mặc dù một số nghiên cứu và một số chuyên gia đã cung cấp thông tin rằng nếu muốn viết hay thì một trong những điều kiện cần đó là phải đọc nhiều, tôi đọc cũng không đến nỗi, nhưng viết một mở bài đàng hoàng thì tôi còn loay hoay lắm.

Nhưng nếu bạn đơn giản hỏi tôi nên làm gì lúc rảnh rỗi, thì tôi không ngần ngại khuyên bạn hai việc, đó là nghe nhạc và đọc sách.

Continue reading Đọc sách